..un iznāk Saldus

Ar ko Jums asociējas Saldus novads? Droši vien ar kaut ko saldu, ja reiz dots tik skaists nosaukums. Šodien Saldus reģiona (bijušā rajona) teritorijas vietā izveidojušies divi novadi: Brocēnu un Saldus novads.

Saldus novadā šodien dzīvo 28 800 iedzīvotāji, un novada centrs ir Saldus pilsēta, kas iekārtojusies krāšņā vietā – pie Cieceres upes un Saldus ezera. Jā, un ne velti Saldum dots šāds nosaukums – pilsētā iespējams vērot vietējo saldumu ražotāju rosību un baudīt tepat ražotos saldumus. Saldus ir arī pazīstams kā latviešu profesionālā mākslinieka Jaņa Rozentāla pilsēta, kurš te dzimis 1866.gada 18.martā. Apmeklējot Saldu, jūs varēsiet izstaigāt izcilā otas mākslinieka iemīļotās gleznošanas vietas un aplūkot viņa gleznoto baznīcu (darbs „No baznīcas”). Tāpat Saldus lepnums ir latviešu dzejnieks un publicists Māris Čaklais, kurš dzimtajai pilsētai veltījis daudz skaistu dzejas rindu:

Dzejolis par to, kas iznāk

Vajag paņemt mazgājamo bļodu,
Nolikt dibenā tirgus laukumu,
Baznīcu kādu, pāris skolu,
Kādu pieminekļa augumu,

Iedot siltumu cilvēku elpām,
Iedot viņiem gaismu un maldus,
Likt piedzimt Rozentālam, –
Un iznāks Saldus.

Paņemt sērkociņu kastīti
Un nolikt pilsētas malā,
Tad pelēku, trīsošu apsi
Ar strazdu būri galā,

Klusas cerības iedot un mieru
Divu cilvēku mūža gājumam
Kā ziedošu ķirsi logā, –
Un iznāks manu vecāku mājas.

Likt cilvēkiem sastapties krustcelēs,
Dot viņiem mīlētgribu
(Vēl labāk, ja varam iedot
Mīlestību),

Likt siltām lūpām saskarties
Saules palos vai mēness vizmā,
Zilu klusumu pārklāt pāri, –
Un cilvēkbērns iznāks.

Jau bērnam dot redzīgas acis,
Gaišu prātu dot viņam
Neona piešalktā ielā
Un Kurzemes mazpilsētiņā,

Dot nespēku, iedot spēku,
Bet visam pāri dot dzīvību,
Kas pludo kā sarkana saule, –
Un iznāks pa īstam dzīve.

(Māris Čaklais)

Māris Čaklais ir Kurzemes saldākās pilsētas Saldus puika. 1940. gada 16. jūnijā viņš ieradās šai saulē Friča Alberta Čaklā un Veras Čaklās ģimenē.

Avoti:

http://www.saldus24.lv/par_pilsetu/30/214/216

Māris Čaklais 1965
Kājāmgājējs un mūžība
1963 – 1966

http://vesture.lu.lv/1959-1969/lu-stasti/raksts/maris/

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s